Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc społeczna

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje rodzinom, których dochód na  osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 514 zł oraz osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 634 zł.
 
Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: 
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
Najczęstsze formy pomocy to:
 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • posiłek

 

PDFWykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa.pdf (162,19KB)