Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

Zasiłek rodzinny z dodatkami

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć kwoty 574 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepelnosprawności dochód nie może przekroczyć kwoty 664 zł.

Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  • urodzenia dziecka
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • samotnego wychowywania dziecka
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • rozpoczęcia roku szkolnego
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

Pogoda
14 kwietnia
środa
Newsletter
Kalendarz