Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

Fundusz alimentacyjny

Wzór wniosku

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • w okresie od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r., ustalenie prawa
    do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2020r. następuje
    do dnia 31 października 2020r.

  • w okresie od dnia 1 września 2020r. do dnia 31 października 2020r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2020r. następuje do dnia 30 listopada 2020r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, pieczy zastępczej lub zawarła związek małżeński.

Pogoda
08 maja
sobota
Newsletter
Kalendarz