Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  • świadczenia opiekuńcze
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Pogoda
14 kwietnia
środa
Newsletter
Kalendarz