Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  • świadczenia opiekuńcze
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Pogoda
29 maja
piątek
Newsletter
Kalendarz