Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

Karta Dużej Rodziny

Uprawnieni do otrzymania Karty są członkowie rodziny wielodzietnej tj. z co najmniej 3 dzieci.
Karta jest przyznawana bezpłatnie.
 
Karta uprawnia do korzystania z różnych ulg na terenie całego kraju w instytucjach i podmiotach, które przystąpiły do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
 
Wykaz podmiotów i instytucji widnieje na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Karta Dużej Rodziny” - www.mpips.gov.pl
Pogoda
08 maja
sobota
Newsletter
Kalendarz